Bestuur

Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland
RSIN nummer 8138.50.150
KvK 05068392
Laan van Nieuwe Oosteinde 64A
2274 EH Voorburg

Voorzitter: Pir Zia Inayat Khan
Penningmeester: Jan Otten
Lid en contactpersoon: Wanda Saki Lee
Lid: Cornelis Josephus Jacobus Wagtmans
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.