Donaties

Met uw vrijgevige bijdrage ondersteunt u uiteenlopende programma’s op het gebied van educatie, gezondheid en microleningen.
Alle beetjes helpen om deze projecten verder op te bouwen, of u nu 10, 100 of  1000 euro schenkt!

Uw bijdrage ontvangen wij graag op het volgende rekeningnummer:
Iban: NL36TRIO0212484001
Bic: TRIONL2U
t.n.v.
Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland
Laan van Nw. Oosteinde 64A
2274 EH Voorburg