NL Stichting

De Stichting Hazrat Inayat Khan Hope Project Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk ter ondersteuning van het maatschappelijke, educatieve en charitatieve welzijnswerk in India. Het doel is ‘het verwerven van financiële en materiële middelen’ ter ondersteuning van de armen en kwetsbaren om hen de mogelijkheid te bieden datgene te verwezenlijken waarnaar zij streven en bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap waartoe zij behoren.

Bestuur
Doelstelling
Jaarverslag