Projecten

Het Hope Project van vandaag zich op onderwijs, gezondheidzorg en levensonderhoud. Er is een gezondheidscentrum, een crèche, een informele school, beroepsgerichte trainingen, budgetteringscursussen en een afdeling voor vrouwen die een kleine onderneming willen opzetten. Het project bestaat uit 70 stafleden die vaak afkomstig zijn uit de gemeenschap. Het wordt voor een groot deel gefinancierd door de internationale soefigemeenschap en andere sponsoren.

Lopende Projecten
Uitbreiding van Zorg in Seelampur
Het Kashmir Project
Natuurkinderen