Visie

  • Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de religie van liefde en wijsheid, zodat de vooringenomenheid van alle religies en geloven weg mag vallen, het hart van de mens mag overstromen van liefde en alle haat veroorzaakt door onderscheid en verdeeldheid met wortel en tak mag worden uitgeroeid.
  • Het ontdekken van het licht en de kracht dat schuil gaat in alle mensen, in het geheim van alle religies, de kracht van mystiek en het wezen van de filosofie, onaangetast door conventie of geloof.
  • Het bevorderen en eraan bijdragen dat de twee tegengestelde polen – Oost en West – door een uitwisseling van gedachten en idealen, dichter bij elkaar komen en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten voorbij de strakke grenzen van nationaliteit en ras.