Stichter

Durf! Heb de moed te zijn wie je werkelijk bent.

Het Hope Project werd in 1980 gesticht door soefi leraar Pir Vilayat Inayat Khan. Hij werd hiertoe bewogen door de mensen die in extreme armoede leefden in de omgeving van de dergah, het graf van zijn vader Hazrat Inayat Khan in het Indiase Delhi. Pir Vilayat had een programma voor ogen waardoor de armen in staat zouden zijn zichzelf te helpen.

Gedurende de 50 jaar dat de Soefi Orde Internationaal onder zijn leiding stond, werd Pir Vilayat een internationaal erkend meditatie meester en spiritueel leraar die naar vele landen reisde en duizenden mensen kon inspireren. Hij was een enthousiaste leerling van vele religieuze en spirituele tradities en bracht in zijn leringen niet alleen het mystieke erfgoed van Oost en West samen, maar ook bijdragen vanuit de muziek, de wetenschap en de psychologie, in het zich ontvouwende bewustzijn van de moderne tijd.

Pir Vilayat initieerde vele internationale, interreligieuze conferenties en bracht spirituele en wetenschappelijke kopstukken samen voor een open dialoog. Hij stichtte de Abode of the Message, een spirituele gemeenschap in de Berkshires in de Amerikaanse staat New York, en Omega Institute, een bloeiend centrum voor educatie. Hij is de auteur van vele boeken over aspecten van meditatie, retraite en realisatie.

Pir Vilayat stierf op 17 juni 2004 en ligt begraven naast het Hope Project.

Dergah

Op de buitenmuur van zijn dargah hangt een plaquette als eerbetoon aan zijn visie voor het Hope Project.

Dergah Sharif van Hazrat Pir Vilayat Inayat Khan

Pir Vilayat Inayat Khan was de oudste zoon van Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan, de bekende musicus, dichter en mysticus, die in 1910 de soefiboodschap van India naar het Westen bracht. Hij werd benoemd als de Sajjida Nashim, een schakel in de lijn van opvolging van zijn vader, staande in de lijn en traditie van de Chishti, Suhrawardi, Qadiri en Naqshbandi scholen. Pir Vilayat begeleidde duizenden spirituele zoekers, onderwees vergevorderde meditatietechnieken, gaf lezingen en schreef uitvoerig over de relatie tussen soefisme en hedendaagse perspectieven binnen de natuurkunde en de psychologie.

Het nalatenschap van Pir Vilayat’s leven van dienstbaarheid aan God en de mens, wordt weerspiegeld in de Basti van Hazrat Nizamuddin door het werk van het Hope Project, een charitatieve instelling die hij in 1980 samen met mw. Hayat Bouwman heeft opgericht.