Doelstelling en Activiteiten

De Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland. De stichting is gevestigd te Voorburg, en is opgericht voor onbepaalde tijd.

  1. Het doel van de stichting is de ondersteuning van het charitatieve Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project te Delhi, India, oorspronkelijk opgericht onder de naam Hope Project Charitable Trust.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van financiële en materiele middelen teneinde deze in het kader van haar doel aan te wenden.
  3. In 2019, 2020, 2021 en het lopende jaar 2022 werden bijeenkomsten, lessen en concerten georganiseerd en informatie gegeven over het Hope project waarbij de bezoekers een donatie konden geven.

De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen door:

  • het bij de oprichting afgezonderde vermogen
  • giften, schenkingen, erfstellingen en legaten
  • opbrengsten uit het door de stichting belegde vermogen
  • hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt